Skip to content

1 Pink Bliss1 Pink Bliss

eau de parfum 50 ml pink bliss perfume rozekwarts biologische-organic alcohol
eau de parfum 50 ml pink bliss perfume rozekwarts biologische-organic alcohol

Blend van palmarosa, lavendin, roos, sering, meidoornbloesem, hibiscus, cashmere musk akkoord en balsamische noten op rozekwarts.
De trilling van rozekwarts wordt geaccentueerd en versterkt middels de speciaal hierop afgestemde essences.

De Pink Bliss parfumfusie staat voor kracht in zachtheid verpakt.
Pink Bliss is een sterke ‘energizer’ welke alles vanuit de zachtheid van het hart doet stromen. Aardt met kracht. Voel hoe de pulserende levensenergieën door je hele lichaam stromen en vermoeidheid en zwaarte wordt verdreven. Innerlijk verzet wordt opgeheven: je ziel weet de weg. Warmte, liefdevolheid, mededogen. Helpt je bewust worden van jouw aandeel in het geheel. Van jezelf kunnen houden.

De Pink Bliss parfumfusie maakt energetisch een familiare koppeling met groene toermalijn, rose tourmalijn, mauve en licht amber.

Fusiereactie*: energiebooster; goede gronding; geeft warmte; intensiveert liefdevolle energie**.

Prijs 7×15 ml vapo: € 229,= excl. verzendkosten.
Prijs 30 ml       vapo: € 59,= excl. verzendkosten.
Prijs 50 ml       vapo: € 95,= excl. verzendkosten.

De optie voor nabestelling met hergebruik van fles en steentjes, wordt onderzocht.
Ingrediënten: biologische alcohol, aqua, parfum en 1 tot 7 gram (half)edelstenen.

* Hier worden de vier meest kenmerkende reacties van een selecte gebruikersgroep verwoord.
** WAARSCHUWING: deze informatie is geen alternatief voor een medische diagnose of behandeling door een arts.

eau de parfum 50 ml pink bliss perfume rozekwarts biologische-organic alcohol
eau de parfum 50 ml pink bliss perfume rozekwarts biologische-organic alcohol

Blend of palmarosa, lavendin, rose, lilac, hawthorn blossom, hibiscus, cashmere musk accord and balsamic notes on rose quartz.
The vibration of rose quartz is accentuated and amplified by the specially attuned essences.

The Pink Bliss perfume is a fusion of power wrapped in softness. Pink Bliss is a strong ‘energizer’ which does everything flows from the softness of the heart. Strong grounding power. Feel how the pulsating life energy flows throughout your body and how fatigue and heaviness is expelled. Inner resistance is lifted; your soul knows the way. Warmth, loving, compassion. Helps you become aware of your share at all. Love your self.

The Pink Bliss perfume fusion energy has a family link with green tourmaline, rose
tourmaline, mauve and light amber.

FusionReaction*;
Energy booster, proper grounding, provides warmth, loving energy intensifies.

Price    7×15 ml vapo: € 229,=  shipping not included
Price   30 ml        vapo: € 59,=  shipping not included
Price   50 ml        vapo: € 95,=  shipping not included

The option of reordering the perfume liquid, so reuse of bottle and stones  could become possible, is in research.
Ingredients: organic alcohol, aqua, perfume and 1 to 7 gram (semi-)precious stones.

* Here are the four most remarkable reactions expresssed by a selection of users.
**  WARNING: This information does not replace a medical diagnosis or treatment by a physician.