Skip to content

2 Purple High2 Purple High

eau de parfum 50 ml purple high FoS amethyst biologische alcohol
eau de parfum 50 ml purple high FoS amethyst biologische alcohol

Blend van citrus, narcis, blauwe druifjes, lelietjes van dalen, ambergris, tonkaboon en cocos op amethyst.
De trilling van amethyst wordt versterkt en ondersteund door de hierop speciaal afgestemde geuressences.

De fusie die hierin ontstaat, werkt met name op de hoger gelegen chackra’s en biedt de drager de mogelijkheid helderheid te scheppen, meer gecentreerd en geaard te raken waardoor het hogere zelf aangesproken kan worden. Zorgt voor evenwicht en verbinding tussen het fysieke, emotionele en geestelijke lichaam.
De innerlijke zintuigen worden aangescherpt, en met zachte hand wordt het eigen proces laag voor laag uitgevouwen. Afhankelijk van de eigen constitutie verschilt de ervaring van de intensiteit van de Purple High fusie.

Purple High parfumfusie maakt energetisch familiare koppelingen met saffier, morganiet, en de kleuren aqua en mauve.

Fusiereactie*:
versterkt effect op de hogere chakra’s; benadrukt beleving van heelheid tussen het fysieke en het energetische; intensiveert energiedoorstroming vanuit hogere naar lagere chakra’s**.

Prijs 7×15 ml:  vapo: € 229,= excl. verzendkosten.
Prijs 30 ml       vapo: € 59,= excl. verzendkosten.
Prijs 50 ml       vapo: € 95,= excl. verzendkosten.

De optie voor nabestelling met hergebruik van fles en steentjes, wordt onderzocht.
Ingrediënten: biologische alcohol, aqua, parfum en 1 tot 7 gram (half)edelstenen.

* Hier worden de vier meest kenmerkende reacties van een selecte gebruikersgroep verwoord.
** WAARSCHUWING: deze informatie is geen alternatief voor een medische diagnose of behandeling door een arts.

eau de parfum 50 ml purple high perfume amethyst organic alcohol
eau de parfum 50 ml purple high perfume amethyst organic alcohol

Blend of citrus, narcissus, grape hyacinths, lilies of the valley, ambergris, tonka bean and
coconut on amethyst.
The vibration of amethyst is enhanced and supported by this specially tuned fragrance essences.

The fusion created in this, working especially on the higher chackra and offers the wearer the ability to create clarity, beeing more centered and grounded. Adressing the higher.
Higher self provides balance and connection between the physical, emotional and spiritual body. The inner senses are sharpened, and gently the own process layer by layer expands. Depending on ones constitution, differs the experience of the intensity of the Purple High fusion. Purple High perfume fusion energetically links with sapphire, morganite, and the colors
aqua and mauve.

FusionReaction*;
Stronger activating effect on the higher chakra’s, emphasizes experience of wholeness between the physical and energetic; intensifies energy flow from higher to lower chakra’s **.

Price   7×15 ml  vapo: € 229,=  shipping not included
Price   30 ml        vapo: € 59,=  shipping not included
Price   50 ml        vapo: € 95,=  shipping not included

The option of reordering the perfume liquid, so reuse of bottle and stones  could become possible, is in research.
Ingredients: organic alcohol, aqua, perfume and 1 to 7 gram (semi-)precious stones.

* Here are the four most remarkable reactions expresssed by a selection of users.
**  WARNING: This information does not replace a medical diagnosis or treatment by a physician.