Skip to content

3 Orange Abundance3 Orange Abundance

eau de parfum 50 ml orange abundance perfume oranje calciet biologische-organic alcohol
eau de parfum 50 ml orange abundance perfume oranje calciet biologische-organic alcohol

Blend van citroen, tangerine, neroli, papaja, rozenhout, sandelhoutakkoord, benzoë siam, witte musk en crèmeachtige noten op oranje calciet.

De Orange Abundance parfumfusie heeft een bijzonder eigenzinnig karakter en is op meerdere manieren in staat de drager aan te sporen tot groei op een speelse, uitbundige manier. Met de krachtig reinigende werking van de oranje calciet in combinatie met fruit, hout en de gouden benzoë wordt het pad toegankelijk en begaanbaar.
Indien je jezelf hier voor openstelt, brengt Orange Abundance je opnieuw in contact met je eigen bezieling. Zo kunnen de grootste kwetsuren vanuit de lichtheid, eigen aan het kind in ons, omgevormd worden en de energie stromend gemaakt.
Out of the box, laat je verassen door de impulsen die van binnenuit opwellen wanneer je contact maakt met je oerbron. Voel je veilig en geaard, uitreikend naar daar waar je vandaan komt.

De Orange Abundance parfumfusie is energetisch verwant aan de tangerine kwarts en danburite, de kleur oranje, bruin en teer roze.

Fusiereactie*: maakt rustig; brengt emoties in balans, m.n. bij angst en somberte; intensiveert 2e chackra**.

Prijs 7x15ml vapo: € 229,= excl. verzendkosten.
Prijs 30 ml       vapo: € 59,= excl. verzendkosten.
Prijs 50 ml       vapo: € 95,= excl. verzendkosten.

De optie voor nabestelling met hergebruik van fles en steentjes, wordt onderzocht.
Ingrediënten: biologische alcohol, aqua, parfum en 1 tot 7 gram (half)edelstenen.

* Hier worden de vier meest kenmerkende reacties van een selecte gebruikersgroep verwoord.
** WAARSCHUWING: deze informatie is geen alternatief voor een medische diagnose of behandeling door een arts.

eau de parfum 50 ml orange abundance perfume oranje calciet biologische-organic alcohol
eau de parfum 50 ml orange abundance perfume oranje calciet biologische-organic alcohol

Blend of lemon, tangerine, neroli, papaya, rosewood, sandalwood acord, benzoin siam, white musk and creamy notes on orange calcite.

The Orange Abundance perfume blend has a very quirky character and is able to encourage us, in several ways, to grow in a playful, exuberant way. With the powerful cleaning action of orange calcite combined with fruit, wood and gold benzoe the path becomes accessible.
If you open up yourself, orange abundance brings you back in touch with your own soul. The greatest injuries can be healed through the light and lightness, specific to the child in us. Transformation does energy flow.
Out of the box, get surprised by the impulses from within, welling up when you make contact with your authentic source. Feel safe and grounded, reaching out to where you came from.

The Orange Abundance perfume fusion energy is related to the tangerine quartz and danburite, the color orange, brown and soft pink.

FusionReaction*;
Calming; brings emotions into balance, especially when fear and gloom are experienced; intensifies second chakra **.

Price  7×15 ml vapo: € 229,=  shipping not included
Price   30 ml        vapo: € 59,=  shipping not included
Price   50 ml        vapo: € 95,=  shipping not included

The option of reordering the perfume liquid, so reuse of bottle and stones  could become possible, is in research.
Ingredients: organic alcohol, aqua, perfume and 1 to 7 gram (semi-)precious stones.

* Here are the four most remarkable reactions expresssed by a selection of users.
**  WARNING: This information does not replace a medical diagnosis or treatment by a physician.