Skip to content

5 Golden Sparkle

eau de parfum 50 ml golden sparkle perfum honing calciet biologische-organic alcohol
eau de parfum 50 ml golden sparkle perfum honing calciet biologische-organic alcohol

Blend van tangerine, scharlei, jasmijn, lelie, mosroos, salie, olibanum houtakkoord met palissander, oakmoss en benzoë siam op honing calciet.

De Golden Sparkle parfumfusie zet je met beide voeten op de aarde en laat je aardekracht opnemen. Voel de bubbels vanuit je voeten naar je kruin opgaan. Verheldert het hoofd.
Heilige olibanum verbind je met het hogere vanuit volledig een gecentreerd zelf over de verticale as. Calciet is een krachtige reiniger, versterkt het zelfvertrouwen en met de energie van deze fusie ontstaat er ruimte voor initiatieven, nieuwe balans en relaties.

Energetisch is de Golden Sparkle ook verwant aan de frequenties van roze toermalijn, maansteen, charoiet, blauw, smaragdgroen, en zacht plum.

Fusiereactie*:
maakt energiek; maakt helder; aardt de hogere geestelijke energie, intensiveert bewustwording energiedoorstroming vanuit gronding**.

Prijs 7×15 ml vapo: € 229,= excl. verzendkosten.
Prijs 30 ml       vapo: € 59,= excl. verzendkosten.
Prijs 50 ml       vapo: € 95,= excl. verzendkosten.

De optie voor nabestelling met hergebruik van fles en steentjes, wordt onderzocht.
Ingrediënten: biologische alcohol, aqua, parfum en 1 tot 7 gram (half)edelstenen.

* Hier worden de vier meest kenmerkende reacties van een selecte gebruikersgroep verwoord. ** WAARSCHUWING: deze informatie is geen alternatief voor een medische diagnose of behandeling door een arts.

eau de parfum 50 ml golden sparkle perfum honing calciet biologische-organic alcohol
eau de parfum 50 ml golden sparkle perfum honing calciet biologische-organic alcohol

Blend of tangerine, clary sage, jasmine, lily, moss-rose, sage, olibanum wood accord with
rosewood, oakmoss and benzoin siam on honey calcite.

The Golden Sparkle perfume fusion sets your feet on the ground and helps to capture earth energy. Feel the bubbles from your feet go up to your crown. Clears the head. Holy olibanum connects you to the higher knowledge from a fully centered self on the vertical energy axis. Calcite is a powerful cleanser, strengthens the confidence and the energy of this blend will create a space for initiatives, new balance and relationships.

Energetically, the Golden Sparkle also relates to the frequencies of pink tourmaline, moonstone and charoite, blue, emerald green, and soft plum.

FusionReaction*;
Energizing, makes clear, grounding the higher spiritual energy, intensifying consiousness of the energyflow awareness arising from grounding.**

Price   7×15 ml mini vapo: € 229,=  shipping not included
Price   30 ml        vapo: € 59,=  shipping not included
Price   50 ml        vapo: € 95,=  shipping not included

The option of reordering the perfume liquid, so reuse of bottle and stones  could become possible, is in research.
Ingredients: organic alcohol, aqua, perfume and 1 to 7 gram (semi-)precious stones.

* Here are the four most remarkable reactions expresssed by a selection of users.
**  WARNING: This information does not replace a medical diagnosis or treatment by a physician.