Skip to content

6 Blue Celestial6 Blue Celestial

eau de parfum 50ml blue celestial perfume celestine biologische-organic alcohol
eau de parfum 50ml blue celestial perfume celestine biologische-organic alcohol

Blend van ozonic akkoord, ananas, witte bloemenakkoord, orchidee, blauwe druifjes, houtakkoord met atlas cedar op celestien.
De trilling van celestien wordt ondersteund en vertaald door de hierop speciaal afgestemde geuressences.

De fusie met celestien verbindt ons direct met het hemelse terwijl de aarding geborgd blijft, mede door de ceder. Ceder heeft een opwaartse energiestroom. Ervaar de koele, ijle zachtheid van de engelendimensie op je achterzijde van je hartchackra, op je incarnatiepunt (7e halswervel) en via je achterhoofd verder naar boven. Weet je gesteund vanuit de geestelijke wereld en voel je oorspronkelijke verbinding. Biedt gelegenheid het eigen goddelijke aspect te herkennen en hier vanuit te werken. Transformatie.
De Blue Celestial parfumfusie maakt energetisch een familiaire koppeling met hemimorfiet en ajoite, lichtblauw een etherisch turkoois.

Fusiereactie*:
geeft helderheid; kalmeert; gewaarwording van eigen ruimte in het universum; als deel van het geheel; **.

Prijs 7×15 ml vapo: € 229,= excl. verzendkosten.
Prijs 30 ml       vapo: € 59,= excl. verzendkosten.
Prijs 50 ml       vapo: € 95,= excl. verzendkosten.

De optie voor nabestelling met hergebruik van fles en steentjes, wordt onderzocht.
Ingrediënten: biologische alcohol, aqua, parfum en 1 tot 7 gram (half)edelstenen.

* Hier worden de vier meest kenmerkende reacties van een selecte gebruikersgroep verwoord.
** WAARSCHUWING: deze informatie is geen alternatief voor een medische diagnose of behandeling door een arts.

eau de parfum 50ml blue celestial perfume celestine biologische-organic alcohol
eau de parfum 50ml blue celestial perfume celestine biologische-organic alcohol

Blend of ozonic accord, pineapple, white flowers accord, orchid and blue bells, wood accord with atlas cedar on celestine. The vibration of celestine is supported and translated by this specially tuned fragrance essences.

The fusion with celestine, connects us with the heavenly while the grounding remains secured, partly due to the cedar. Cedar has an upward flow of energy. Experience the cool, airy softness of the angeldimension on your back of your hartchackra, your incarnation point (7th cervical vertebra) and through your back of your head further up. You are supported by the spiritual world; feel your original connection. Provides opportunity to recognize your own divine aspect and work from here. Transformation.

The Blue Celestial perfume fusion energy is energetically linked with hemimorphite, ajoite, and ethereal light turquoise.

FusionReaction*; clarifies; calms down; awareness of own space in univers; being a part of all; **.

Price  7×15 ml vapo: € 229,=  shipping not included
Price   30 ml        vapo: € 59,=  shipping not included
Price   50 ml        vapo: € 95,=  shipping not included

The option of reordering the perfume liquid, so reuse of bottle and stones  could become possible, is in research.
Ingredients: organic alcohol, aqua, perfume and 1 to 7 gram (semi-)precious stones.

* Here are the four most remarkable reactions expresssed by a selection of users.
**  WARNING: This information does not replace a medical diagnosis or treatment by a physician.