Skip to content

4 Green Ease4 Green Ease

eau de parfum 50 ml green ease perfume aventurien biologische-organic alcohol
eau de parfum 50 ml green ease perfume aventurien biologische-organic alcohol

Blend van marinetoets, gardenia, jasmijn, sambac jasmijn en ylang ylang, houtakkoord met sandelhout, cumarine en vanilline op aventurien.
De trilling van aventurien wordt voor emotioneel comfort en gevoel van veiligheid ingezet en zowel verhoogd als uitgebouwd met de hierop speciaal afgestemde geuressences.

De Green Ease parfumfusie kalmeert, brengt meer evenwicht in emoties en troost. Brengt je direct naar je hart. Opent dit naar de bereidheid tot groei en verbinding op diverse niveaus. Het witte bloemenboeket in deze fusie vormt als het ware een spreekbuis en brug; vergemakkelijkt onze contacten over de grens van het leven. Versterkt het hele borstgebied en helpt de innerlijke blijheid tot uitdrukking te komen. Ook geweldig met Pink Bliss parfum samen!

De Green Ease parfumfusie maakt energetisch een familiare koppeling met rozekwarts, groene toermalijn, frisgroen, zacht roze, wit en pareltinten.

Fusiereactie*: kalmerend; versterkt het middengebied; stabiliseert de geest; intensiveert de hartenergie**.

Prijs 7x15ml vapo: € 229,= excl. verzendkosten.
Prijs 30 ml       vapo: € 59,= excl. verzendkosten.
Prijs 50 ml       vapo: € 95,= excl. verzendkosten.

De optie voor nabestelling van parfumvloeistof, zodat hergebruik van fles en steentjes mogelijk wordt, wordt onderzocht. Ingrediënten: alcohol, aqua, parfum en 7 gram (half)edelstenen.

* Hier worden de vier meest kenmerkende reacties van een selecte gebruikersgroep verwoord.
** WAARSCHUWING: deze informatie is geen alternatief voor een medische diagnose of behandeling door een arts.

eau de parfum 50 ml green ease perfume aventurien biologische-organic alcohol
eau de parfum 50 ml green ease perfume aventurien biologische-organic alcohol

Blend of marine accord, gardenia, jasmine, sambac jasmine and ylang ylang, wood accord with sandalwood, coumarin, vanillin and aventurine.
The vibration of aventurine is used for emotional comfort and sense of security and uplifted with this specially tuned fragrance essences.

The Green Ease perfume fusion soothes, brings more balance in emotions and comfort. Brings you directly to your heart. This opens the willingness to grow and connect at various levels. The white flowers bouquet in this merger is a kind of bridge; facilitating consciously our connection with spirit. Strengthens the entire breast area and helps the inner joy be reflected. Also great with Pink Bliss perfume together!

The Green Ease perfume fusion energy is linked with rose quartz, green tourmaline, fresh greens, soft pink, white and pearl shades.

FusionReaction*;
Soothing, strengthens the central area, stabilizing the mind, strengthens the heart energy **.

Price   7×15 ml vapo: € 229,=  shipping not included
Price   30 ml        vapo: € 59,=  shipping not included
Price   50 ml        vapo: € 95,=  shipping not included

The option of reordering the perfume liquid, so reuse of bottle and stones  could become possible, is in research.
Ingredients: organic alcohol, aqua, perfume and 1 to 7 gram (semi-)precious stones.

* Here are the four most remarkable reactions expresssed by a selection of users.
**  WARNING: This information does not replace a medical diagnosis or treatment by a physician.